Najbolji kvalitet zvuka i slike u zemlji
Najmodernija digitalna tehnologija
Jednostavna instalacija
Dostupnost svim područjima u zemlji
Konkurentna cena

DIGI Sat kompanija svojim korisnicima nudi uslugu reemitovanja TV i radio kanala preko DTH tehnologije (Direct – To - Home) u nekoliko različitih paketa, prema izboru korisnika. Biranjem paketa, korisnik je u obavezi da uzme osnovni (Basic) paket, a za dodatni paket se odlučuje prema svojim interesovanjima, potrebama i mogućnostima.

Prilikom potpisivanja ugovora sa kompanijom DIGI Sat, predstavnik kompanije instalira opremu koja je korisniku neophodna za korišćenje usluge. Oprema ostaje kod korisnika za vreme trajanja ugovora.

Instalacija opreme podrazumeva postavljanje satelitske antene tako da ima vidljivost prema satelitu, povezivanje sa risiverom, aktivaciju kartice i stavljanje u rad svega navedenog.

Oprema podrazumeva:

  • LNB
  • Paraboličnu antenu
  • Dekoder
  • 10m koaksijalnog kabla
  • Metalni nosač
  • Smart kartica

Pretplata na usluge:

  1. Mesečna (uplatnica stiže do 20-og u mesecu za prethodni mesec)
  2. Tromesečna (uplatnica stiže do 20-og u mesecu za naredni period koji je odabran )
  3. Šetomesečna
  4. Godišnja

Ukoliko se pretplata ne uplati u naznačenom roku, uskraćuju se prava korišćenja usluga DIGI Tv-a i počinje da teče kamata do perioda plaćanja. Prilikom ponovne aktivacije kartice i puštanja prava za gledanje programskog paketa, korisnik je obavezan da plati naknadu za reaktivaciju u iznosu od 300,00 din.


02:03